A COMPOSER’S WORK IN 1920S AND 1930S LATVIA: CULTURAL POLICY AND MODERNISM. NARRATIVE OF THE PRESS AND CONTEXTS

Authors

  • Ināra Jakubone

DOI:

https://doi.org/10.0000/rxjz5525

Keywords:

Latvia, the 1920s and 1930, composers, cultural policy, Culture Foundation, Latvian Radio, National Opera, modernism, folklorism, romanticism

Abstract

The article calls attention to the correlation between the work opportunities and the creative output of Latvian composers in the 1920s to the 1930s, which is examined and evaluated through the prism of the newly founded state’s cultural policy, the general cultural milieu, and also modern international influences. The research was done mainly through the lense of the press of the period. As most of the music critics at that time were composers themselves; (Jānis Zālītis (1884–1943), Jēkabs Graubiņš (1886–1961), Jēkabs Poruks (1895–1963), Vidvuds Jurēvičs (1892–1945), Volfgangs Dārziņš (1906–1962), Jānis Cīrulis (1897–1962), Knuts Lesiņš (1909–2000), a substantially deep insight into the problems the composers of the time faced and their professional aspirations can be found in concert reviews, analytical articles and other publications.

Supporting Agencies
National Research Program Latvian Culture – a Resource for the Development of the Country administrated by the Latvian Scientific Council and financially supported by the project CARD (Culture Capital as a Resource for Sustainable Development of Latvia/CARD; Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003), sub-project Music Culture in Latvia in the 1920s and 1930s, and the second half: overlooked processes, issues, problems implemented by Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akords. M. Vētras latvju modernistu vakars konservatorijā, 17. okt. Mūzikas nedēļa, 27.11.1926.

Atbalsis. Mūzika, 1925 Nr. 3, 119.

Atskaņas. Mūzika, 1925 Nr. 5, 199.

Bištēviņš, Oļģerts. “Lolitas brīnumputna” pirmizrāde Nacionālā operā. Mūzikas Apskats, 1935, Nr.1, 20-21.

Brēms, M. Latvju modernistu vakars. Latvijas Kareivis, 19.10.1926.

Brēms, M. Godalgotā mūzika radiofonā. Latvijas Kareivis, 24.03.1935.

Brēms, M. Māksla. Lolita tautas izrādē. Latvijas Kareivis, 27.02.1935.

Cīrulis, Jānis. Nacionālās mūzikas problēmas. Mūzikas Apskats, 1935, Nr.1, 2–5.

Cīrulis, Jānis. Jēkabs Graubiņš. Mūzikas Apskats, 1936, Nr.4, 97–102.

Eb. Lammasa 1.simfonija. Hallo, Latvija, 1938, Nr. 428, 4.

Dārziņš, Volfgangs. Mūsu jauno mūziķu stāvoklis. Mūzikas Apskats, 1933, Nr.2, 44–46.

Dārziņš, V. Lolitas brīnumputna mūzika. Rīts, 6.12.1934.

Dārziņš, V. Ko 34. gads devis latvju radošā mūzikā. Rīts, 23.12.1934

Dārziņš, V. Operā un koncertos. Mūzikas Apskats, 1937 Nr.5, 123–124.

Dārziņš, V. Operā un koncertos. Mūzikas Apskats, 1938 Nr.2, 58–59

Dārziņš, Volfgangs. Operā un koncertos. Mūzikas Apskats, 1938, Nr 5/6, 159–160.

Dārziņš, Volfgangs. Operā un koncertos. Mūzikas Apskats,1938, Nr. 10/11, 257–258.

Frigs, J. Vēstule no ārzemēm. Radio abonents, 1932, Nr.2, 11.

Godalgotie latvju komponistu darbi. Latvijas Radiofons, 17.03.1935.

Graubiņš, Jēkabs. Maldu tekās. 6. Par ko piešķiramas Kultūras fonda prēmijas muzikā. Daugava, 1933, Nr. 9, 863–864.

Graubiņš, Jēkabs. Maldu tekās. 7. Vai prēmijas dabū labākie darbi? Daugava, 1933, Nr. 12, 1145–1147.

Graubiņš, Jēkabs. Jāņa Zālīša 10 solo dziesmas. Daugava, 1934, Nr.6., 572–575.

Graubiņš, Jēkabs. Kāpēc nerodas lieli latviešu komponistu skaņdarbi? Mūzikas

Apskats, 1934, Nr. 9, 263–267.

Graubiņš, J. Nacionālā opera. Domas, 1935 Nr.1, 91 93.

Graubiņš, Jēkabs. Par latviešu oriģināloperu. Mūzikas Apskats, 1936 Nr.1, 7–12.

Hronika. Mūzikas Apskats, 1935, Nr. 6/7, 190.

Hronika. Mūzikas Apskats, 1938, Nr. 4, 119.

Jakubēns, Vladislavs. Modernās mūzikas krīze. Burtnieks, 1932, Nr.11, 902–910.

Jauni komponisti. Rīts, 15.12.1935.

Jauni latviešu simfoniski darbi. Mūzikas Apskats, 1935, Nr.1, 26.

Jauni latviešu simfoniskie darbi. Mūzikas Apskats, 1937, Nr. 6, 157.

Jurēvičs, Vidvuds. Mūsu radiofons un mūzika. Mūzikas Apskats, 1932, Nr.2, 40–45.

Jurēvičs, Vidvuds. Mūzikas dzīve decembrī. Militārais Apskats, 1934, Nr.1, 183–184.

Kalniņš, Alfrēds. Šķiroties. Pēdējā Brīdī, 20.10.1927.

Kamdēļ radiofonā nedzied mūsu komponistu dziesmu? Teātra Nedēļa, 1929, Nr.1, 11.

Ko jaunu sniegs radiofons? Mūzikas Apskats, 1933, Nr. 5, 157–158.

Kultūras fonda domes sēde. Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1924, Nr. 2, 247.

Kultūras fonda domes sēde. Valdības Vēstnesis, 20.06.1924.

Kultūras fonda domes sēde. Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1927, Nr. 4, 376–377.

Kultūras fonda domes sēde. Valdības Vēstnesis, 02.03.1928.

Kultūras Fonda domes sēde. Latvijas Kareivis, 6.05.1930.

Kultūras fonda domes sēde. Valdības vēstnesis, 15.06.1933.

Kultūras fonda domes sēde. Valdības Vēstnesis, 09.05.1934.

Kultūras fonda domes sēde. Valdības Vēstnesis, 01.04.1937.

Kultūras fonda godalgas mūzikā. Mūzikas Apskats, 1939, Nr. 1, 28–29.

Kultūras fonda godalgas zinātnē, mākslā un žurnālistikā. Latvijas Kareivis, 12.03.1940.

Kultūras fonds godalgo. Rīts, 20.02.1935.

Kultūras fonda pabalsti. Pēdējā Brīdī, 04.03.1931.

Kultūras fonda pabalsti mūzikai. Mūzikas Apskats, 1935, Nr. 1, 26–27.

Kultūras fonda pabalsti mūzikas māksliniekiem. Mūzikas Apskats, 1936, Nr. 6/7, 189.

Kultūras fonda prēmijas 1935. gada skaņdarbiem. Mūzikas Apskats, 1936, Nr. 3, 88.

Kultūras fonda stipendijas mūziķu izglītībai ārzemēs. Mūzikas Apskats, 1937, Nr. 5, 125.

Latviešu skaņdarbi ārzemju izdevniecībās. Mūzikas Apskats, 1937, Nr. 5 , 125.

Latvijas Radiofons rīko kompozīciju un raidlugu konkursu. Radio Abonents,01.07.1934.

Latviešu mūzika Radiofonā. Mūzikas Apskats, 1938, Nr. 5/6, 164–166.

Lesiņš, K. Alfrēda Kalniņa solo dziesmas. Mūzikas Apskats, 1937, Nr. 2/3, 54–59.

Lesiņš, Knuts. Mode un mūza. Mūzikas Apskats, 1935, Nr. 11, 265–271.

Lesiņš, Knuts Ko pagājušais gads devis latvju mūzikai. Mūzikas Apskats, 1936, Nr. 1, 1–7.

Lesiņš, Knuts. Mūsu mūzikas lielie darbi. Volfgangs Dārziņš un viņa jaunais klavieru koncerts. Mūzikas Apskats, 1939, Nr. 2, 40–47.

Lesiņš, Knuts. Pagājušāgada mūzikas raža. Mūzikas Apskats, 1938, Nr. 1, 7–10.

Māksla. Valdības vēstnesis, 07.12.1934.

Melngailis, Emilis. Pro domo sua. Mūzikas Apskats, 1936, Nr. 2, 55–56.

Muzikālijas. Latvju Mūzika, 1922, Nr.1/2, 16.

Nacionālā opera. Latvijas Kareivis, 26.05.1935.

Noteikumi par radiofona 3. sacensību jaunām latvju kompozīcijām un to

godalgošanu. Valdības Vēstnesis, 01.02.1937.

Noteikumi par radiofona 3. sacensību jaunām latvju kompozīcijām un to godalgošanu. Hallo, Latvija, 1937, Nr. 376, 1.

Poruks, Jēkabs. Ādolfs Ābele. Mūzikas Apskats, 1932, Nr. 2, 33–39.

Poruks, Jēkabs. Jauna latviešu oriģinālopera. Jāņa Kalniņa “Lolitas brīnumputns”.

Mūzikas Apskats, 1934, Nr. 11/12, 321–327.

Poruks, Jēkabs. Jāņa Mediņa jaunie skaņdarbi Mūzikas Apskats, 1935, Nr. 4, 105–109.

Poruks, Jēkabs. Jubilāra balva mūsu jaunās dziesmas pūram. Jāņa Zālīša 10 Solo dziesmas. Mūzikas Apskats, 1934, Nr. 4, 100–103.lpp.

Poruks, Jēkabs. Mūsu komponistu jaunā paaudze. Mūzikas Apskats, 1932, Nr.1, 3–9.

Poruks, Jēkabs. Jāņa Mediņa jaunais balets Mīlas uzvara. Mūzikas Apskats, 1935, Nr. 5, 137–141.

Poruks, Jēkabs. Jaunas vēsmas mūsu kordziesmā. Jānis Kalniņš. 3 dziesmas jauktam korim. Mūzikas Apskats, 1933, Nr.1.,7–10.

Radiofona godalgoti skaņdarbi. MūzikasApskats, 1936, Nr. 2, 61.

T-e. Kāda laikraksta ārkārtīgi aplama informācija par Rīgas radiofonu. Radio abonents, 01.04.1934.

J.V. Kultūras fonda šāgada laureāti kompozīcijā. Mūzikas Apskats, 1935, Nr.4, 114–116.

Vītoliņš, Jēkabs. Marisa Vētras latvju modernistu vakars. Rīgas Ziņas Apvienotas ar

Latvijas Vēstnesi, 18.10.1926.

Vītoliņš, Jēkabs. Jāņa Mediņa Sprīdītis. Mūzika, 1927, Nr.3, 2–-29.

Vītoliņš, Jēkabs. Kāda mūsu muzikāliju izdevniecības aizmirsta vajadzība. Mūzikas Apskats, 1932, Nr. 2, 59–60.

Vītoliņš, Jēkabs. Vai folklorismā mūsu mūzikas nākotne? Mūzikas Apskats, 1933, Nr. 6, 165–168.

Vītoliņš, Jēkabs. Pavasara muzikālās sezonas izskaņas. Mūzikas Apskats, 1933, Nr. 8, 242–243.

Vītoliņš, Jēkabs. Alfrēda Kalniņa jaundarbu vakars. Mūzikas Apskats, 1934, Nr. 4, 121.

Vītoliņš, Jēkabs. Latviešu mūzika Latvijas valsts laikā. Mūzikas Apskats, 1937, Nr. 10/11, 235–242.

Vītoliņš, Jēkabs. Jauni ievērojami latviešu skaņdarbu izdevumi. Mūzikas Apskats, 1938, Nr.2, 62–63.

Vītoliņš, Jēkabs. Jāņa Ivanova 3. simfonija. Mūzikas Apskats, 1938, Nr. 10/11, 246–251.

Vītoliņš, Jēk. Bagāta latviešu mūzikas piecgade. Mūzikas Apskats, 1939, Nr. 2, 33–39.

Zālītis, Jānis. Alfrēda Kalniņa tautasdziesmu vakars. Jaunākās Ziņas,15.03.1923.

Zālītis, Jānis. Jāzepa Mediņa skaņdarbu vakars. Jaunākās Ziņas, 19.04.1929.

Ziediņš, Jul. Muzikālā dzīve Latvijā. Mūzikas Nedēļa, 1926, Nr. 22–23, 374–376.

Adorno, T.V. (2001) Filosofija novoj muziki. Moskva: Logos.

Avots, Viesturs (2004). Ulmaņlaiki. Rīga: Jumava.

Dambis, Pauls (2003). 20.gadsimta mūzikas vēsture. Ceļi un krustceļi, Rīga: Zvaigzne ABC.

Jakubone, Ināra (2021). 20. gadsimta 20.–30.gadi Latvijas mūzikas kultūrā un modernisms. Preses naratīvs un konteksti. Mūzikas akadēmijas raksti, XVIII. Rīga:

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 9–38.

Kalns, Alfons (2004). Janka. Rīga: Valters un Rapa.

Klotiņš, Arnolds (1979). Alfrēds Kalniņš. Komponista dzīve un darbs. Rīga: Zinātne,

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts.

Klotiņš, Arnolds (2020). Divatā ar tautasdziesmu. Rīga: Zinātne.

Kruks, Sergejs. (2001) Hallo, šeit Rīga – radiofons. Latvijas Arhīvi, Latvijas Nacionālais Arhīvs, 50 – 61.

Kudiņš, Jānis (2015). Modernism as a Marginal Phenomenon in the Context of National Musical Culture: Some Local Historical Experiences in Latvia Between the Two World Wars. Lietuvos muzikologija, t.16. Vilnius: Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, 40–51.

Kudiņš, Jānis (2018). Latvian Music History in the Context of 20th Century Modernism and Postmodernism. Some Specific Issues of Local Historiography. Muzikološki Zbornik / Musicological Annual. Vol. 54, No. 2. Faculty of Arts, University of Ljubljana, 97–138.

Kudiņš, Jānis (2021). Fragmentary and Moderate Modernism in Latvian Music History. Some Local Features and Peculiarities. Culture Crossroads, No. 19. Riga: Latvian Academy of Culture, 125.

Mediņš, Jānis (1992). Toņi un pustoņi. Rīga: Liesma.

Miķelsone, Anita (2008). Jāzeps Vītols un 20. gadsimta mūzikas jaunās vēsmas. Mūzikas akadēmijas raksti IV. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija.

Petraškevičs, Jānis (2003). New Times. New Paradigms. Music in Latvia 2003. Latvian Music Information Centre, 28–31.

Spaić, Maša (2020). Moderate Modernism as the Third Way in the Opus of Alfredo Casella. New Sound: International Journal of Music, Vol. 55, Iss.1, 47–69.

Taruskin, Richard (2010). Music in the Early Twentieth Century. The Oxford History of Western Music. New York: Oxford University Press.

Taurēns, Jānis (2017). Ierēdniecība. 15.maija Latvija. Rīga: Latvijas mediji.

Torgāns, J. (2010). Latviešu mūzikas estētiski stilistisko aprišu apskats (1857–2007) Latviešu mūzikas virsotnes. Rīga: Zinātne, 255–272.

Vītoliņš, Jēkabs (193_). Mūzikas vēsture. Rīga: Grāmatu draugs.

Vītoliņš, Jēkabs (193_). Mūzikas vēsture. Rīga: Grāmatu draugs.

Zālītis, Jānis (1960) Latvju simfoniskās mūzikas vakars. Raksti. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība. 7–69.

Zālītis, Jānis (1960) “Lolitas brīnumputna” pirmizrāde. Raksti. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība.

Zālītis, Jānis. Jāzepa Mediņa skaņdarbu vakars. Raksti. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība.

Zelmenis, Gints (2012). Latvijas republikas kultūras politika. 1918.–1934. g. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra.

Published

24.01.2024

How to Cite

A COMPOSER’S WORK IN 1920S AND 1930S LATVIA: CULTURAL POLICY AND MODERNISM. NARRATIVE OF THE PRESS AND CONTEXTS. (2024). Mūzikas akadēmijas Raksti, 20, 13-45. https://doi.org/10.0000/rxjz5525